Coaching og psykoterapi

Jeg vil gennem en ligeværdig og motiverende samtale fokusere på de tanker, følelser og adfærdsmønstre, som du besidder lige nu. Jeg fokuserer og tager udgangspunkt i dine ressourcer frem for fokus på fejl og mangler.

Jeg arbejder rundt om det hele menneske ved at inddrage dine tanker og de livsmønstre, som er hæmmende for din dagligdag og balance.

Gennem coaching holder jeg fokus på de potentialer og ressourcer, som du besidder, for at komme i mål. Og gennem terapien kan jeg hjælperdig med at bryde negative tanke- og handlemønstre, overkomme forhindringer og udfordringer, ved at gøre dig bevidst om nye, motiverende alternativer.

Der kan være forskellige grunde til at gå til en coach, og de fleste mennesker opsøger en coach, når de oplever noget i deres liv, som skaber ubalance og forringer deres livskvalitet.

Nogle af mine klienter opsøger mig, når der er udfordringer i forhold til job eller i privatlivet. Andre fordi de ønsker at lære mere om sig selv eller fordi de ønsker udvikling professionelt eller personligt.

Da jeg ud over at være coach også læser på sidste år på psykoterapeutuddannelsen ID Academy, vil jeg også bringe den viden jeg har fra det terapeutiske felt ind i samtalen, hvis det giver mening for dig og din udvikling. Jeg benytter mig af begge tilgange for, så effektivt som muligt, at afdække og præsentere dig for nye indfaldsvinkler til at forstå, hvad der ligger til grund for den måde, du ser og opfatter dig selv, dine evner og muligheder på.

Jeg tager udgangspunkt i samtalen, men vil også inddrage kropssignaler-og-sansning, vejrtrækningsøvelser, samt forskellige små øvelser, hvor vi har fokus på visualisering af dine udfordringer og udviklingspunkter.

For nogen er nogle få samtaler nok til at få afklaring, og for andre vil forløbet strække sig over længere tid. Sammen finder vi ud af hvad der vil være bedst for dig, så du kommer i udvikling og balance.

Alle sessioner starter med en opsummerende samtale, hvor vi i fællesskab får sporet os ind på, hvor du er i livet lige nu og hvor du gerne vil befinde dig efter coaching-forløbet.

Ændring af tid og afbud

Du kan selvfølgelig ændre din tid og melde afbud. Jeg vil blive glad, hvis du vil gøre det via SMS.

Du hjælper mig og andre der kommer hos mig, ved at melde afbud så tidligt som muligt.

På den måde er chancerne større for, at en anden kan få din tid.

Modtager jeg dit afbud mindre end 24 timer før den aftalte tid, betaler du fuld pris som var tiden benyttet.

Melder du afbud inden 24 timer før den aftale tid, får du en ny tid.