Coaching og psykoterapi

Coaching eller psykoterapi?

Psykoterapi

Psykoterapi er samtaleterapi, der bygger på videnskabeligt forankrede psykologiske metoder og involverer regelmæssige samtaler med en uddannet terapeut.

I psykoterapi udforsker vi ofte dybtliggende emner som opvækst, personlige følelser, hemmeligheder, grundlæggende antagelser og livets store spørgsmål.

Det unikke ved psykoterapi er, at der er et åbent rum uden tabuer - uanset hvor udfordrende ens tanker, følelser eller handlinger er, er det acceptabelt at tale om dem.

Formålet med psykoterapi er at støtte dig i at opnå indsigt og forståelse for dine problemer og give dig redskaber til at håndtere dem og fungere bedre i hverdagen.

Behandlingen sker gennem et samarbejde mellem dig som klient og mig som terapeut, hvor vi fokuserer på at adressere og arbejde med tanker, følelser, handlinger og begivenheder, der påvirker dig, herunder stress, tristhed, angst og frustration.

Jeg anvender en holistisk tilgang, der tager højde for "det hele menneske", og vi fokuserer både på krop, sind og ånd i terapien.

For at hjælpe dig bedst på vej, arbejder jeg med flere forskellige terapeutiske retninger og metoder: 

 • Adfærdspsykologisk vinkel, hvor det primære fokus er på adfærd og reaktioner. Her hjælper jeg dig til mere bevidsthed om adfærd til ændring af adfærd. 
 • Kropsorienteret psykoterapi: En samlet betegnelse for en række psykoterapeutiske metoder, der arbejder med sammenhængen mellem psyken og kroppen.
 • Kognitiv vinkel, her hjælper jeg dig til at få øje på de filtre/ overbevisninger du ser verden igennem. Her finder vi nye muligheder og ressourcer 
 • Narrativ / systemisk vinkel, her kigger vi på relations mønstre, roller og "former" du træder i, på godt og ondt. Her arbejde vi med mere selvansvarlige.
 • Psykodynamisk vinkel, her kigger vi på barndom og opvækst, samt gennem former og filtre vi ser og hører verden igennem. Her udvikles kompetencer og formåen.
 • Eksistentialistisk vinkel, her arbejdes der med eksistentielle problemer og grundvilkår. Her genvindes psykisk og energimæssig balance.
 • Humanistisk vinkel, her finder vi potentialer, værdier og den personlig mening med livet - vores dybeste autentiske Selv. Her  findes balance mellem tanker og følelser, det maskuline og feminine, bevidst og ubevidst. 
 • Transpersonlige vinkel, hjælper jeg dig med at finde ind til den inderste essentielle kerne. Ud over personlighedens grænser, hvor alle reaktionsmønstre og former er en illusion.

 

Coaching

Coaching er et møde, hvor fokus er på din aktuelle situation, dine behov, ressourcer, erfaringer, ønsker og udviklingsmål.

Formålet med coaching er typisk at hjælpe dig med at få klarhed, træffe beslutninger og håndtere udfordringer og problemer.

Du får støtte til at finde dine egne svar og løsninger og til at handle på dem i praksis.

Forløbet er som regel kortvarigt og gennemsigtigt, og det kan bruges til stresshåndtering, stressforebyggelse og håndtering af gentagne stressbelastninger.

I et coachingforløb med mig som terapeut og coach, vil jeg igennem ligeværdige og motiverende samtaler fokusere på dine tanker, følelser og adfærdsmønstre, og jeg vil sætte ind på at styrke dine ressourcer frem for at fokusere på fejl og mangler.

Vi arbejder med hele mennesket ved at inddrage dine tanker og livsmønstre, der kan være til hinder for din daglige balance.

Gennem coaching og terapi vil vi sammen holde fokus på dine potentialer og ressourcer for at opnå de mål, du sætter dig.

Jeg kan hjælpe dig med at:

 • Bryde med negative tankemønstre.
 • Overvinde forhindringer og udfordringer.
 • Blive opmærksom på nye, motiverende alternativer.
 • Finde tilbage til balancen i krop, nervesystem og tanker.
 • Tage styringen tilbage i dit liv og styre det i den retning, du ønsker.
 • Genvinde ressourcer, der gør det lettere at håndtere udfordrende situationer.
 • Finde tilbage til din kerne.

Alle sessioner starter med en opsummerende samtale, hvor vi sammen får afklaret, hvor du er i livet lige nu, og hvor du ønsker at være efter forløbet.

Hvorfor investere i sig selv og søge hjælp?

Der kan være forskellige grunde til at ønske coaching eller terapi, og de fleste mennesker søger en terapeut, når de oplever ubalance og forringelse af deres livskvalitet.

Nogle klienter opsøger mig i forbindelse med udfordringer på jobbet eller i privatlivet, mens andre ønsker at lære mere om sig selv eller at udvikle sig personligt eller professionelt.

Eksempler på, hvad mine klienter ønsker hjælp til, kan være:

 • Stresshåndtering.
 • Overvældende tankemylder.
 • Problemer med selvværd eller manglende selvtillid.
 • Fysiske symptomer uden synlig årsag.
 • Udfordringer i parforholdet eller med kærlighed.
 • Håndtering af utroskab.
 • Skilsmisse eller problemer i forældreskabet efter skilsmisse.
 • Unge, der står over for valg om uddannelse, kærlighed eller fremtid.
 • Ledelsesmæssige udfordringer i arbejdsrelationer og virksomhedskultur.
 • Hjælp til strukturering af hverdagen for at skabe mere overskud til livet, familien og kærligheden.
 • Forståelse og håndtering af egen og andres adfærd og grænser.
 • Livsstilsændringer såsom kostvejledning ved overspisning, vægttab eller følelsesmæssig spisning.
 • Access Bars behandlinger for at opnå ro i sindet og kroppen.
 • Håndtering af tab, sorg og traumatiske oplevelser.
 • Trivsel-samtaler for børn og unge.

Som tidligere beskrevet arbejder jeg ud fra forskellige terapeutiske tilgange for at give dig nye perspektiver og forståelse af dig selv, dine evner og muligheder.

Jeg tager udgangspunkt i samtalen, men inddrager også kropssignaler og -sanseoplevelser samt forskellige øvelser, der kan hjælpe med visualisering og forståelse af dine udfordringer og udviklingsområder.

Som et supplement til samtalerne og for at skabe ro i krop og sind, tilbyder jeg også Access Bars behandlinger ved behov.

For nogle kan få samtaler være nok til at skabe afklaring, mens andre har brug for et længere forløb.

Vi udarbejder sammen en behandlingsplan, der passer bedst til dine behov og mål for at hjælpe dig med at opnå balance og udvikling.

 

Investering:

90 min 875,00 kr.

Ung under 25 år og ID studerende

90 min  675,00 KR

Ændring af tid og afbud

Du kan selvfølgelig ændre din tid og melde afbud. Jeg vil blive glad, hvis du vil gøre det via SMS på 49409212.

Modtager jeg dit afbud mindre end 12 timer før den aftalte tid, betaler du fuld pris som var tiden benyttet.

Melder du afbud inden 12 timer før den aftale tid, får du en ny tid.