Coaching og psykoterapi

Coaching eller psykoterapi?

Psykoterapi

Psykoterapi er en form for samtaleterapi, der er en videnskabeligt baseret psykologisk behandlingsmetode, der består af regelmæssige samtaler hos en uddannet psykoterapeut.

I psykoterapi går vi ofte, mere i dybden, fordi vi taler om opvækst, private følelser og deres ophav, hemmeligheder, grundlæggende antagelser og de store spørgsmål i livet. Som noget helt særligt er psykoterapi en af de få frirum i livet, hvor der i princippet ikke er nogen tabuer. Uanset hvor slemme ens tanker, følelser eller handlinger har været, er det i udgangspunktet tilladt at tale om dem.

Formålet med psykoterapien er at støtte og hjælpe dig med at få indsigt i og forstå dine problemer, for derefter at give dig de værktøjer, du har brug for, til at fungere bedre i hverdagen. Behandlingen foregår i et samarbejde mellem dig som klienten og  mig som din terapeut, hvor vi italesætter og arbejder med tanker, følelser, handlinger og hændelser, der gør, at man f.eks. bliver stresset, trist eller angst.

Inden for psykoterapi arbejder jeg inden for flere metoder og retninger indenfor psykoterapien. 

  • Adfærdspsykologisk vinkel, hvor det primære fokus er på adfærd og reaktioner. Her hjælper jeg dig til mere bevidsthed om adfærd til ændring af adfærd. 
  • Kropsorienteret psykoterapi: En samlet betegnelse for en række psykoterapeutiske metoder, der arbejder med sammenhængen mellem psyken og kroppen.
  • Kognitiv vinkel, her hjælper jeg dig til at få øje på de filtre/ overbevisninger du ser verden igennem. Her finder vi nye muligheder og ressourcer 
  • Narrativ / systemisk vinkel, her kigger vi på relations mønstre, roller og "former" du træder i, på godt og ondt. Her arbejde vi med mere selvansvarlige.
  • Psykodynamisk vinkel, her kigger vi på barndom og opvækst, samt gennem former og filtre vi ser og hører verden igennem. Her udvikles kompetencer og formåen.
  • Eksistentialistisk vinkel, her arbejdes der med eksistentielle problemer og grundvilkår. Her genvindes psykisk og energimæssig balance.
  • Humanistisk vinkel, her finder vi potentialer, værdier og den personlig mening med livet - vores dybeste autentiske Selv. Her  findes balance mellem tanker og følelser, det maskuline og feminine, bevidst og ubevidst. 
  • Transpersonlige vinkel, hjælper jeg dig med at finde ind til den inderste essentielle kerne. Ud over personlighedens grænser, hvor alle reaktionsmønstre og former er en illusion.

Coaching

Udgangspunktet for coachingsamtalen er dit fokus på egen situation, behov, ressourcer, forudsætninger, erfaringer, ønsker og forventninger.

Når du vælger coaching, I modsætning til psykoterapeutisk behandling, er hensigten med coaching oftest at skabe udvikling, men i nogle tilfælde også forebyggelse - f.eks. forebyggelse i forbindelse med stresscoaching. Både i forbindelse med udvikling og forebyggelse er målet med coachingforløbet som regel at hjælpe dig med at blive mere afklaret, træffe beslutninger og at håndtere problemer og udfordringer.

Udgangspunktet for coachingsamtalen er dit fokus på egen situation, behov, ressourcer, forudsætninger, erfaringer, ønsker og forventninger.

Coachingen består hovedsageligt i, at du får støtte til at finde dine egne svar og løsninger, træffe dine egne valg og føre dem ud i livet.

Hele processen er som regel gennemskuelig og behøver ikke at vare mere end en time til halvanden. Ofte er der dog tale om et kort forløb over nogle gange.

Sådan arbejder jeg.

Jeg vil gennem en ligeværdig og motiverende samtale fokusere på de tanker, følelser og adfærdsmønstre, som du besidder lige nu. Jeg fokuserer og tager udgangspunkt i dine ressourcer frem for fokus på fejl og mangler.

Jeg arbejder rundt om det hele menneske ved at inddrage dine tanker og de livsmønstre, som er hæmmende for din dagligdag og balance.

Både gennem coaching og terapi, holder jeg fokus på de potentialer og ressourcer, som netop du besidder, for at komme i mål. Gennem terapien kan jeg hjælper dig med at bryde negative tanke- og handlemønstre, overkomme forhindringer og udfordringer, ved at gøre dig bevidst om nye, motiverende alternativer.

Alle sessioner starter med en opsummerende samtale, hvor vi i fællesskab får sporet os ind på, hvor du er i livet lige nu og hvor du gerne vil befinde dig efter forløbet.

Hvorfor søge hjælp?

Der kan være forskellige grunde til at ønske coaching eller terapi, og de fleste mennesker opsøger en terapeut, når de oplever at noget i deres liv, skaber ubalance og forringer deres livskvalitet.

Nogle af mine klienter opsøger mig, når der er udfordringer i forhold til job eller i privatlivet. Andre fordi de ønsker at lære mere om sig selv eller fordi de ønsker udvikling professionelt eller personligt.

Jeg benytter mig af flere terapeutiske tilgange, for så effektivt som muligt, at afdække og præsentere dig for nye indfaldsvinkler til at forstå, hvad der ligger til grund for den måde, du ser og opfatter dig selv, dine evner og muligheder på.

Jeg tager udgangspunkt i samtalen, men vil også inddrage kropssignaler-og-sansning, vejrtrækningsøvelser, samt forskellige små øvelser, hvor vi har fokus på visualisering af dine udfordringer og udviklingspunkter.

For nogen er nogle få samtaler nok til at få afklaring, og for andre vil forløbet strække sig over længere tid. Sammen finder vi ud af hvad der vil være bedst for dig, så du kommer i udvikling og balance.

 

Ændring af tid og afbud

Du kan selvfølgelig ændre din tid og melde afbud. Jeg vil blive glad, hvis du vil gøre det via SMS.

Du hjælper mig og andre der kommer hos mig, ved at melde afbud så tidligt som muligt.

På den måde er chancerne større for, at en anden kan få din tid.

Modtager jeg dit afbud mindre end 12 timer før den aftalte tid, betaler du fuld pris som var tiden benyttet.

Melder du afbud inden 12 timer før den aftale tid, får du en ny tid.