<h1>Samtalens healende kraft, og kroppen som redskab til balancering af nervesystemet.</h1>

Samtalens healende kraft, og kroppen som redskab til balancering af nervesystemet.

I min klinik møder jeg flere og flere der har prøvet samtale til - Stressbelastning og traumatiske oplevelser.

Mange fortæller at det er rart at kunne” læsse af” og at det har hjulpet a have en at tale med.

Nogen opsøger mig pga. stress og fysiske symptomer, som hen over tid er blevet forstærket pga. stressbelastning. Og andre kommer fordi de igen og igen oplever symptomer og smerter i kroppen. De holder evt. lidt fri. Læser selvhjælpebøger og er ret gode til mentalt at forklare deres følelser og årsager.

Problemet er bare at deres symptomer ikke forsvinder, og nogen af dem oplever ud over stress, også angst for at der er noget galt med dem. De er tit allerede blevet udredt fra lægen, som heldigvis ikke finder noget fysisk galt. 

 

Stress, traumer, fysiske smerte og blokering.

Når jeg sammen med min klient arbejder os ind på udfordringerne, viser det sig tit at kroppen over længere tid, har reageret med fysiske skavanker.

Stressreaktionen og de fysiske skavanker er ikke nye, og nogen berettet om en barndom med stress og uforløste traumer i kroppen.

Deres krop har råbt højt og været larmende. De har oplevet kroppen som fastlåst, fordrejet og følelsestom. Som et stykke dødt kød der hang fra hovedet, uden livsenergi og styrke.

En krop som skulle ignoreres, fordi det gjorde for ondt at lytte.

De er gode til at tænke og handle og de er med tiden blevet rigtig godt til at registrer og ignorerer kroppens sprog.

En af mine klienter beskriver hendes adfærd inden terapi med de 4. spor i stress og traume behandling:

” Jeg får følelsen af at hovedet styrer mine handlinger og rationelt løser problemet. Kroppen er der bare, og følger med på godt og ondt. Jeg føler at den er låst, blokeret og tom for energi. Jeg tager en ”maske” på når jeg er sammen med andre, så de ikke spørg hvordan jeg har det”

Kvinde 50 år

Som terapeut oplever jeg, at der ligger en frygt for at åbne op, da der under ”masken” er en historie der skal fortælles med krop og sind.

Det er ukendt at bruge kroppens sanser, og der ligger en angst for at gå i stykker, hvis de mærker efter, og må forholde sig til det der er.

Muskler spænder op og biokemien sender kaskader af signalstofferne adrenalin og noradrenalin fra binyrerne ud i kroppen for at mobilisere kroppen til kamp eller flugt - via det autonome nervesystem.

Når jeg arbejder med klienter der kommer med en stress- eller traumebelastning, arbejder jeg altid med samtale, kombineret med inddragelse af kroppen i terapien.

Ved at aflæse klinten- og gennem arbejde med kroppen, med fokus på kropsholdning, mobilitet og musklernes spænding, kan vi målrettet arbejde med de berørte muskler i forbindelse med samtale for at opnå forløsning og healing af gamle traumespor som er anlagt i den tidlige barndom, eller som nyopstået traumer og stressbelastning.

Vi arbejder med kroppens umiddelbare behov for bevægelse, og formår over tid at udløse den blokeret energi, samt at bevæge os helt vejen igennem deres fysiske og emotionelle reaktion på den smertelige oplevelse.

 

I min praksis arbejder jeg ud fra 4. spor.

  1. Krop - Hvor vi går med kroppens bevægelser og arbejder med sansninger.
  2. Sind – Hvor vi arbejder med bevidste og ubevidste processer, tanker, adfærd og følelser.
  3. Biokemi - Hvor vi arbejder med nervesystemet, Vagusnerven og hvor vi laver fysiske øvelser, OG sidst i sessionen som vare 90 min, får du 30 min på briksen hvor du ligger fuldt påklædt, mens jeg med blide tryk stimulerer Vagusnerven på dit hoved og fødder. Dette for at berolige nervesystemet, så kroppen og biokemien kommer i balance.
  4. Du får et hæfte med hjem efter 3. session, så du selv der hjemme kan arbejdet aktivt med at berolige dit nervesystem. De fleste af øvelserne, er de samme som du har afprøvet i terapien. De er derfor kendte for dig og lige til at gå til.

 

Nervesystemet og biokemi 

Krisepsykolog og kropsterapeut Ulla Rung Weeke,samt Psykiater og forsker i PSTD og traumer Bessel Van der Kolk, arbejder med stress og traume ud fra en betragtning om, at det er en persons biokemi der styrer, udvikler og healer traumer og stress.

De betegner stress og traume som biokemiske, kropslig og følelsesmæssige symptomer der underlæggende handler om ikke reguleret tilstande som er styret og overvåget af vores nerve og hormonsystem. Denne tilstand kaldes også for Arousal eller vores stressresponssystem.

Når kroppen udsættes for en stressende eller traumatisk oplevelse, vil amygdala, så snart den har opfanget at den skal være forsvarsberedt, sende et alarmsignal til hypotalamus, om at der skal frigøres biokemi.

Så har du som klient uforløst stress eller traumer i kroppen, har du behov for en terapeut, der kan hjælpe dig med regulering af nervesystem og kropslig håndtering af stressen.

Det lærer du ved at arbejde gennem de 4. spor sammen med mig.

Hos mig, lærer du at lytte efter hvad din krop fortæller dig og gennem- dette møde med ”Hele dig” vil du nemmere at finde fodfæste igen efter at have oplevet stress og traumer.

Dette kræver tid, tålmodighed, mod og hjerterum.

Efter at have arbejdet med de 4.spor i stress, traumeterapi oplever hun dette:

”Når jeg tidligere har skulle snakket om tabet af min lillesøster, har tanken om det, fået mig til at forsvinde væk i mig selv. Jeg er begyndt at ryste. Haft lyst til at slå og sparke. Råbe og skrige. Men jeg kunne ikke bevæge mig eller få ord ud. Ved at arbejde gennem traumet sammen med Kate både mentalt og kropsligt, har jeg på en stille, roligt, nænsom respektfuld måde, arbejdet gennem min vrede og sorg ved at gå med bevægelser og ord, som jeg og min krop ville ha gjort, hvis jeg havde haft muligheden dengang for 5 år siden”

Kvinde 50 år

Er du blevet nysgerrig på arbejdet med de 4. spor i Krop, sind og biokemi, så kontakt mig for en uforpligtende samtale.

Måske er dette arbejde med Hele dig, din vej til bedre balance.

Når vi arbejder med kroppen som redskab i stress og traumeterapi, er det min klare opfattelse at en bedre balance i livet opnået, både psykisk, fysisk og biokemisk.

Jeg oplever en dybere mening, med at inddrage kroppen i det terapeutiske arbejde, i forhold til din livskvalitet.

Kontakt mig for en gratis for-samtale.

 

Stressfrie hilsner

Kate