<h1>Agenda 006</h1>

Agenda 006

At bruge afvisning af sex som en form for straf, er ikke blot uholdbart, det kan også være skadeligt for både det fysiske og følelsesmæssige velvære. 

Kender du det?

Din partner har gjort eller sagt noget som har fåret dig op i det røde felt, eller gjort dig ked af det eller skuffet?

Det har vi nok alle sammen prøvet.

OG måske selv været grund til at andre har følt sådan?

Desværre må jeg indrømme at jeg kan sige JA til begge dele. 

Måske du har siddet med tanken- Ja, SÅ er der i hvert INGEN sex eller nærhed den næste stykke tid. Eller tanken - Så kan du lærer det. Det bliver et nej herfra!!!

Desværre må jeg indrømme, at jeg har været her par gange. Dog mest da jeg var yngre og mindre bevidst om hvorfor jeg valgte den strategi, i forhold til mine egentlige behov.

Lad os kalde den adfærd for AGENDA 006.

Agenda 006 tager det tunge skyts frem, tager sigte og skyder med skarpt. Agenda 006 opleves surmulende og afvisende, og utrolig formell, med et kropssprog der råber utroligt højt. Jeg vil gå så langt, at jeg vil kalde Agenda 006 for tøsefornærmet og yderst NEJ og kampklar. (Ord er brugt uden ønske om at krænke nogen)

 ”Agenda 006” findes hos mange og fungerer både som beskytter og fjende. Beskytter fordi Agenda 006 forsøger at skræmme os fra det der gør ondt, og i samme ombæring bruger tilbageholdenhed af nærvær og intimitet med din partner som våben mod nærhed, tillid og tosomhed.

Her er ikke tale om tilbageholdenhed pga. træthed, hovedpine, stress, overgangsalder osv. Men om seksuel tilbageholdenhed som straf. Tilbageholdenhed pga. manglende lyst, kalder jeg Frøken 002, som er lidt af samme mønt som Agenda 006.

Undgå seksuel afholdenhed og afvisning som straf.

At bruge afvisning af sex som straf mod ens partner, er et komplekst og problematisk adfærdsmønster, der ofte er dybt forankret i følelser som vrede, hævnlyst og magtudøvelse.

Der er flere mulige årsager til, at nogen bevidst vælger at bruge afvisning som straf i et forhold.

For nogen er afmagt, svigt, tab af kontrol og følelsen af at være blevet såret, drivkraften til afvisning, da de tror at en afvisning af deres partner, kan genoprette en følelse af kontrol eller magt over situationen. Det kan også være en bevidst handling, i et forsøg på at lade den anden føle smerte eller skaden, de selv har oplevet.

Kommunikationsproblemer er ifølge mine klienter, (mænd og kvinder) en hyppig årsag til at de bevidst vælger at afvise deres partner intimt. De har ikke lyst til at ”give” noget af dem selv, fordi de ikke føler sig set og hørt.

For nogen klienter, ligger følelsen af ikke at blive anerkendt for den de er, og manglende tillid, til grund for at de bruger afvisning af sex som straf.

Altså en form for passiv aggressiv kommunikation, når følelser ikke udtrykkes direkte.

Uopfyldte behov eller forventninger, er hos nogen en drivkraft til et nej. Afvisningen bliver her et middel til at få opmærksomhed, eller få deres behov mødt.

Dette kan dog være en usund tilgang til at kommunikere behov og forventninger i et forhold.

Det er vigtigt at bemærke, at brugen af afvisning som straf kan have alvorlige negative konsekvenser for et forhold.

Det kan skabe en atmosfære af fjendtlighed, mistillid og isolation, der stille og roligt ødelægger tilliden mellem partnerne og kan skaber langvarige skader i forholdet.

Er det svært selv at genfinde tilliden i jeres parforhold, kan en løsning være at få professionel hjælp.

Dette kan omfatte at arbejde på at udvikle bedre kommunikationsfærdigheder, opbygge tillid og gensidig respekt, samt finde kompromisløsninger, der opfylder begge parters behov.

I min optik, er det supervigtigt at blive bevidst om, hvorfor men selv eller ens partner bruger seksuel tilbageholden som straf som et bevidst valg.

Med bevidsthed kan vi ændre på det, som måske før var en ubevidst handling.

Store konsekvenser for et godt parforhold.

Både mænd og kvinder kan falde i denne fælde, hvor de bruger seksuel tilbageholdenhed og afvisning, som et middel til at udtrykke utilfredshed eller manipulere partneren.

Når en partner vælger at tilbageholde sex som straf, skabes der ikke kun fysiske barrierer, men også emotionelle afstande.

Denne afstand kan føre til en nedadgående spiral af misforståelser, manglende intimitet og ødelæggelse af den gensidige tillid.

I værste fald et brud, som kan have store konsekvenser jer og for børnene hvis I har det.

For at undgå at falde ind i denne negative cyklus, er det vigtigt at fokusere på følgende i dit parforhold(Dette gælder både for Agende 006 og Frøken 002):

  • Åben Kommunikation:

Partnerskaber trives på åbenhed og hvis der opstår konflikter, er det afgørende at tale om dem på en respektfuld måde.

At dele følelser og bekymringer åbent, kan hjælpe med at forhindre, at små problemer bliver til større konflikter. Vær her meget opmærksom på om en af jer forklarer sig og den anden forsvarer sig. Det kan fører til øget konflikt, hvis I ikke taler ”samme sprog ud fra samme ståsted”

  • Empati og Forståelse:

Forsøg at forstå din partners perspektiv og følelser. Her er det vigtigt at du husker at de har to øre at lytte med, og kun en mund at tale med.

Giv din partner plads til at forklare sig.

Også selv om du får lysten til at forsvare dig, eller rette din partner, ved at sige at det ikke passer, eller det ikke var sådan ment osv.

Forsøg at møde det der kommer.

Også selv om det er ubehageligt og gør ondt at høre.

Husk at det du får fortalt, helt sikkert også er svært for din partner at fortælle.

Forsøge at forstå hinandens behov og arbejde sammen om at løse problemerne.

Jeg ved at det ikke altid er nemt, da vi hver især ser OG forstå livet gennem vores egne optik, såret følelser og fortid.

Personligt kan jeg selv ”falder i” og opdager at jeg mister mit nærvær, fordi jeg i mit hoved, får mere travlt med at konstruerer et forsvar, frem for at lytte til det der bliver sagt.

Det øver mig stadig på at forblive nærværende.

  • Tillid og Respekt:

Opbyg og oprethold tillid og respekt for hinandens grænser og følelser.

Vær opmærksom på, at det er lige så vigtigt at kunne grænsesætte sig selv- gøre sig selv mere tydelig, som det er at sætte grænser for andre.

Når vi selv har svært ved at mærke hvor vores egne grænser går, bliver vi som mennesker tit lidt udefinerbare og utydelige, og vi oplever at andre går over vores grænser. Vi bliver såret, vrede, føler os overset, ikke anerkendt osv. Helt uden at vores nærmeste er klar over, at de har gjort noget forkert.

At bruge seksuel tilbageholdenhed som straf underminerer tilliden og kan være ødelæggende for forholdet.

  • Professionel Hjælp

Hvis jeres konflikterne forbliver uløste, selv om i har forsøgt at løse dem selv, kan det være gavnligt at søge professionel hjælp.

En psykoterapeut eller parterapeut, kan bistå med at arbejde gennem problemerne og give værdifulde redskaber til at forbedre kommunikationen og forholdet som helhed.

For nogen er parterapi for begge parter, en super god løsning, og for at andre er parterapi alene en god start.

Og ja- man kan godt gå i parterapi alene, hvis ens partner ikke vil med, eller du er mellem forhold, og har opdaget at afvisning af sex, er en af dine mønstre som du ønsker ændret.

Hos mig kalder vi processen for Kærlighedsudvikling. Da udviklingen handler lige så meget om selvkærlighed, som kærlighed til din partner.

Læs lidt mere her : https://timetotalk.dk/blog/kan-man-ga-i-parterapi-alene/

At bruge afvisning af sex som en form for straf, er ikke blot uholdbart, det kan også være skadeligt for både det fysiske og følelsesmæssige velvære.

For at bevare et sundt og kærligt forhold er det vigtigt at prioritere kommunikation, respekt og gensidig forståelse.

Så har du brug at blive agent og problemløser i dit eget parforhold, så kontakt mig for en uforpligtende snak.

 

Giv dit parforhold mere liv- Shaken, and stirred